Eliška Perglerová

Útek do Brda / Escape to Brdo / 2021

Festival Im Zentrum v areálu bývalé textilky / in the area of ​​the former textile factory Moravolen, Jeseník

Performativní rekonstrukce tkalcovského stavu, abstraktní fosílie stroje z 19. století. Stroj je zrezlý, rozpadlý, zaseklý, a tudíž nemůže ovlivnit kvalitu textilu, který nově vzniká za rohem. Útek je měkká nit, která se provléká v příčném směru k osnově tkaniny, se kterou tvoří společnou vazbu, stabilizuje polohu osnovních nití a zaplňuje plochu textilie. Brdo je součást tkacího stroje, která pohybuje nitěnkami a vytváří tak “prošlup”.

/

Performative reconstruction of a loom, archaic machine from the 19th century. The machine is rusty, disintegrated, jammed, therefore it cannot affect the quality of the fabric that is newly formed. A weft is a soft thread that runs in a transverse direction to the warp of the fabric with which it forms a common weave, stabilizes the position of the warp threads and fills the fabric area. Brdo is a part of the weaving machine that moves the heddles and thus creates a „shed“.