Eliška Perglerová

Nahota na veřejnosti / Public Nudity

IMG_0323

Objekt, který tematicky i formálně navazuje na cyklus LDT(2013), slouží k léčbě noční můry, kdy jsme nazí nebo nevhodně oblečení. Trapnost z nahoty, která značí zranitelnost, vinu nebo ostudu, si člověk může vyzkoušet uprostřed válce, do kterého není vidět tak, abychom poznali, o koho jde. Ven je vidět dobře, žaluzie z gumy ale vytváří optický efekt mžitek před očima, které doprovází pocit ztrapnění.

/

The object, which thematically and formally widens the series LDT (2013), serves to overcome the nightmare in which we appear naked or inappropriately dressed. One can experience the awkwardness of nudity in the middle of the tube, which you cannot be seen through, while still being able to watch what is happening outside. The rubber blinds create a blurry effect that is accompanied by a feeling of embarrassment, vulnerability, guilt or shame.

IMG_0326IMG_0333