Eliška Perglerová

Contemlpative Rules + Soustředění ve středu

od / since 2017

spolupráce s Lenkou Kerdovou

Projekt Contemplative rules tematizuje problém koncentrace na konkrétní činnost v běžném životě. Večer je složený z opakujících se seancí vedených audionávodem, při kterých se skrze abstrakci nejběžnějšího přibližujeme podstatě.

/

The Contemplative Rules project deals with the problem of concentrating on a specific activity in everyday life. The event consists of recurring sessions led by audio instructions, where we approach the essence through the abstraction of the most common activities.

vlcsnap-2018-03-27-23h59m21s396vlcsnap-2018-03-28-00h02m28s987

Koncentrace na přípravu jarních závitků v Berlínským modelu, socha (beton, potraviny), workshop, audionávod, performance. / The concentration on spring rolls preparation, sculpture (concrete, food), workshops, audio races, performances.

Zvuková kompozice Soustředění ve středu aneb abstrakce tělesného, abstrakce skrz tělo, abstrakce při těle je auditivní cestou do našich myšlenek skrze ponor do vlastních geometrizovaných útrob.

/

Sound composition Soustředění ve středu (Concentration In The Centre or Concentration on Wednesday) is an abstraction of physicality and an auditory journey to our thoughts through immersion into our own geometrized bowels.

Je dostupná na/ is available at: http://www.rozhlas.cz/radiocustica/pristi_premiera/_zprava/lenka-kerdova-a-eliska-perglerova-soustredeni-ve-stredu–1789114

IMG_4140
IMG_4145
IMG_4344