Eliška Perglerová

Formace / Formations / 2016

 

Eliška Perglerová / Iveta Čermáková / Lenka Burdová

Galerie Industra / Brno

 

321

Jak výstavní panely proměňují site specific prostředí v univerzální galerii typu whitecube a jaký to má vliv na naše vnímání umění?
Kolik interpretací přináší ledově čistá abstraktní forma, ze které se obsah zdánlivě vytrácí?

Požadavek galerie na vytvoření výstavního mobiliáře se pro nás jako autory pohybující se mezi volným a užitým uměním stal
vhodným úkolem. Připravily jsme výstavu, která je syntézou zadání galerie a vlastní intervence. V industriálním prostoru, který
fungoval jako velký mrazák jsme mezi námy vytvořené panely rozmístily ledové objekty různých tvarů. Ty jsme nechaly zmrazit
ve stále fungujícíh přilehlých mrazírnách. Mobilní panely vytvářely proměnlivé prostředí pro ledové objekty. Během vernisáže jsme
panely formovaly do různých uskupení a prostor se tak neustále proměňoval. Ledové bloky postupně odtávaly a voda mizela
v kanálcích, které měla galerie díky své původní funkci.

/

The gallery’s need of an exhibition mobiliary has become a perfectly suitable task for a group of authors, who constantly balance on the edge of applied and fine art. They have created an exhibition, which is a synthesis between the task given by the gallery and their own intervention.

Eliška Perglerová, Lenka Burdová and Iveta Čermáková are graduates of Academy of Fine Arts in Prague. They were not studying in the same studio, but their substantive and procedural approach is intertwined.

Exhibition asks the question, how can exhibition panels modify site specific environment in white cube gallery, and what is our perception of it? How many interpretations follow ice-pure abstract form? Is the content melting?

 

img_1020img_1571img_0935img_0904img_0961img_0946img_0931img_0974img_1012img_1218img_5091img_5106img_5111img_5113