Eliška Perglerová

Kufr / Suitcase / 2012

Elegantní pojízdný kufřík s dřevěným dezénem, je zároveň fotoalbem. Je příliš malý a křehký,
aby se s ním dalo skutečně cestovat, hodí se tedy jen lidem, kteří se pohybují převážně po
letištích. Sbírka fotek ukazuje, že její majitel procestoval celý svět, záběry jsou ale jen
z letištních hal. Povrchnost současného cestování, kdy si lidé vytváří sbírku míst, kde už byli,
přičemž většinu času tráví transportem, je podtržena řazením snímků, listováním v příliš
tlustém albu oko zachytí jen barevnou škálu.

/

An elegant suitcase on wheels with imitation wood, it is also a photo album at the same
time. It is too small and fragile to really travel with. It’s only useful to people who mostly
travel just between airports. The photo collection shows that it‘s owner has travelled
the entire world, but the shots have only been taken at airports. The shallowness of today’s
travelling is highlighted by the order of the photos. While you browse this too thick album
your eye only captures the range of colors.

IMG_0039

 

 

 

kufr1kufr2kufrduha