Eliška Perglerová

Rybník / Pond / 2012

 

rybnik1rybník2

Nafukovací bazén ve tvaru rybníka jako vztah člověka k přírodě, tradici a veřejnému prostoru.
Kruhový výřez krajiny svařený z PVC, napuštěný vodou a zmenšený cca v poměru 1:2,
ve kterém si člověk připadá nepatřičně a sterilně, obklopen plastovou napodobeninou
přírody. Spojení tradičního koupání se v rybníce s trendem tzv. ,,modrých ok’’ (bazénů)
českých zahrad.

/

Inflatable swimming pool in the shape of a pond shows the relationship of man to nature,
tradition and public space. Round shaped cut out of landscape made of welded PVC, filled
with water and reduced 1:2, in which one feels inappropriate and sterile, surrounded by
artificial nature. It is a synthesis of traditional swimming in a pond combined with
the fashion of modern pools found in Czech gardens.