Eliška Perglerová

Jasné zprávy / Clear news / 2018

Café Pod lipami, Praha

Interaktivní instalace v kavárně se nás snaží přimět k větší zvědavosti a aktivitě.

/

The interactive installation in the café encourages us to be more curious and active.

PŘIROZENÁ ZVÍDAVOST

ZLATÁ ŽLUŤ STUDIJNÍ

CHROMOXID TUPÝ

SEDĚT, VSTÁT, VYSKOČIT

ČERVEŇ SIGNÁLNÍ

VIDĚT OPRAVDU

FALEŠNÉ DRŽÁKY NOVIN

NATURAL CURIOSITY

STUDY GOLDEN YELLOW 

BLANK CHROMOXIDE

SIT DOWN, GET UP, JUMP UP

RED SIGNAL 

TO SEE, REALLY

FALSE NEWSPAPER HOLDERS