Eliška Perglerová

Hoj! / 2018 (E.P. and Iveta Čermáková)

 

thumbnail

Hoj! je univerzální pozdrav užívaný běhěm naší cesty pěšky z Českých Budějovic do Linze na výstavu Je to daleko? v Salzamtu.

/

Hoj! is an universal greeting used during our journey from České Budějivice to Linz for the exhibition Is it far? in Salzamt.

3Výrazné převleky jako něco neznámého, nezařaditelného, cizího. V čepicích jsou schované kamery snímající průběh cesty.

/

Distinctive disguises as something unknown, incomprehensible, strange. In the caps there are hidden cameras that record the course of our trip.

2Přechod nejen geografické hranice, ale i vykročení z naší komfortní zóny až za hranici trapnosti.

/

Crossing not only the geographical boundaries but also to the exit from our comfort zone beyond the limits of the awkwardness.

5