Eliška Perglerová

Podklady stereotypu / Bases of stereotype / 2014

IMG_7239blue

Kolik úsilí jsme schopni vynaložit, abychom se měli dobře. Série objektů je vyrobena
zdlouhavou technikou ukrajování kousků celku a jejich podkládáním pod zbytek hmoty.
Původně užitné předměty nalezené ve sklepě jsou postupně vyzdviženy na vysoké, ale
vratké nohy. Jejich elegance je vykoupena nestabilitou, nejistotou a v podstatě i ztrátou
smyslu.

/

How much effort can we make to have comfort? A series of objects made by slowly cutting
off small pieces of the whole and putting them under the rest of the mass. Original object
of everyday use found in a cellar, gradually raised on high but shaky legs. Their elegance is
redeemed by instability, uncertainty and even a loss of meaning.

0214 (2)

dřevěná deska – stůl, přepravka – židle, nůše – křeslo, ztvrdlá barva – malý stolek,
balík novin – lampa, zavařovačka – sklenice

/

Wooden desk – table, crate – chair, basket – chair, dried paint – small table,
bundle of newspapers – lamp, jar – wineglass