Eliška Perglerová

LDT (Lucid Dreaming Therapy) / 2013

instalacev036

Lucidní (vědomé) snění je stav, kdy si spící člověk uvědomí, že sní, a to mu dává možnost
se ve svém snu bez omezení pohybovat nebo ho měnit, jedná se tedy o probuzení ve snu.
Opakující se noční můry se vyskytují většinou u lidí, kteří prožili nějaké trauma, je ale
možné sledovat určité archetypy, příklady nočních můr, které se vyskytují u více lidí.
Série LDT je určena k prevenci těchto snů metodou fyzického napodobování stavu, ve
kterém se člověk během spánku nachází. Setrváním v určené poloze, nebo opakováním
úkonu se prožitek normalizuje, stává se z něj zvyk a noční můra by měla brzy odeznít.
Metoda LDT je postavena na aktivní účasti pacienta za účelem dosažení klidu. Během léčby
se samozřejme mohou dostavit nepříjemné pocity, ty by ale měly brzy odeznít. Protože jde
o vědomou terapii, lze ji kdykoli přerušit, což má výhody oproti např. léčbě farmakologickými
preperáty.

/

Lucid dreaming is a state when a sleeper realizes that he is dreaming, and it gives him
freedom to browse and alter the dream, so it is an awareness while dreaming. Recurring
nightmares are mostly haunting people who suffer from some kind of trauma, but it’s
possible to trace examples of nightmares that more people have in common. LDT objects
are proposed to prevent these dreams by imitating the dreaming situation physically. By
staying in a designated pose or repeating the action, the experience is normalized and
the person becomes accustomed to it . LDT method is based on the active participation
of patients in order for them to be relaxed. During the treatment naturally unpleasant
feelings might occur, but these should soon fade away. Because it is concious therapy,
it can be interrupted at any time which is an advantage compared to medical treatments.

https://vimeo.com/81317581

2924

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tonutí – postav se doprostřed konstrukce, hlavu prostrč dírou a klidně dýchej. V této pozici
setrvej co nejdéle.

/

Drowning – stand in the middle of the construcion, stick your head into the hole and breath
deeply. Stay in this position as long as possible.

13

26

Létání – lehni si na břicho do plátna a skrze otvor na oči sleduj video ( 5–10 minut).

/

Flying – lay belly down on the canvas and watch the video through the peephole.

IMG_6632IMG_6617

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vlastní pohřeb – stůj vzpřímeně pod přesýpacími hodinami, tahej střídevě za obě rukojeti
libovolnou rychlostí.

/

Your own burial – stand upright under the hourglass, alternately pull both handles at any
velocity you choose.
IMG_6634IMG_6641Vlastní porod – ze stoje na matraci se předkloň a nejprve rukama a hlavou, poté zbytkem
těla prolez skrz kůži. Úkon opakuj dle potřeby 10–15krát.

/

Your own birth – climb on the mattress, bend at the waist and push your hands and head
through the leather first, then the rest of your body. Repeat this action 10 – 15 times.

 

DSC_0093IMG_6595

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozdní příchod – stůj rozkročmo na plošině a snaž se ji vyvážit tak, aby byl stín tyčky v nehybné svislé pozici.

/

Arriving late – stand astride the platform and try to balance it in such a manner that the shadow of the stick remains in a stabile vertical position.DSC_0116

Ochrnutí – vlož nohu do trhliny v rohožce a nech ji propadnout, kam až to půjde.

/

Paralysis – put your leg into the gap in mat and push it down as far as possible.

SONY DSCStrnutí – procházej mezi truhlíky, dokud tě větve nezastaví.

/

Stasis – walk through the bushes until the the branches will not allow you to go any further.

LDT (Výstava) 2013 from Nikola Klinger on Vimeo.