Eliška Perglerová

Usedlost / Homestead / 2014

                                                                                  

SONY DSC

 Hledání ideálního místa, kde se usadit, je komplikováno nutkáním se neustále přemisťovat,
měnit názory, dělat kompromisy. Jde mi o typ člověka, který ještě nenašel své pevné
místo ve společnosti a využívá možnosti odkládat rozhodnutí, kde a jak žít, do poslední
chvíle. Usedlost jako vlastnost, před kterou mají lidé tendenci co nejdéle utíkat, i když
zároveň touží po nějakých jistotách. Pro zdánlivě trvalé spojení s místem jsem zvolila tvar
základů menšího domu. Těžkopádnost této „usedlosti“ je jen prvním dojmem, základna je
zkušebním modelem pro běžné situace v různém prostředí, hledání nových vazeb k místu,
které jsou v dnešní zrychlené době čím dál snadněji dekonstruovatelné. Základy jsou složeny
na přívěsném vozíku za auto, který je možné kamkoli dovézt a rozložit v rovnou plochu
levitující těsně nad zemí. Železobetonové sloupy jsou inspirovány architekturou rozvojových
zemí, kde domy bývají rozestavěné a horní patro se časem začíná používat jako obytná
terasa. Skupina lidí jezdí krajinou, usadí se na nějakém místě, na kterém pobývá, dokud ji
okolnosti neodvedou jinam.

/

The search for a perfect place to settle down is complicated by the urge to move constantly,
to compromise and to change opinions. I’m interested in the kind of person who hasn’t yet
found his place in our society, and is exploiting this possibility to postpone decisions about
where and how to live until the last moment. People have the tendency to escape from
getting settled, while at the same time want some certainty. For a seemingly lasting
connection with the place I have chosen the shape of the foundations of a smallish house.
The heaviness of this homestead is only an immediate impression, in fact it is
an experimental model for everyday situations in various environments, looking for new
connections to the places that are, in these hectic times, getting easier to break.
Foundations are stored in the trailer that is tranportable and unfolds to form a platform
floating just above the ground. The appearance of rebar or columns is inspired by third
world architecture where the houses stay unfinished and in time the upper floor gets used
as a terrace. Group of young people passes through the countryside, they stop at a place
and stay there until circumstances force them to leave.

Usedlost (Reportáž) 2014 from Nikola Klinger on Vimeo

návod

Systém rozkládání desek vyžaduje naprosto přesný postup, k jehož objasnění slouží návod,

podle jehož kroků skupina postupuje.

/

You must follow the instruction manual to unfold the platform.

SONY DSC

Místo jako prostor pro vztahy mezi lidmi, které nelze navázat bez alespoň dočasného
setrvání ve fyzické blízkosti druhých. Těkání sem tam, potulování se bez zřejmého cíle jsou
skupinovou prokrastinací. Výběr místa je náhodný, většinou ale probíhá tak, že jeden člověk
vybere místo, které má rád, přijde mu zajímavé, nebo ho k němu poutají nějaké vzpomínky
a chce se o ně podělit s ostatními.

/

The place is a site for interaction among people that wouldn‘t exist without at least
a temporary physical connection. Roaming here and there, travelling aimlessly is a form
of group procrastination.

SONY DSCSONY DSCSONY DSCSONY DSCSONY DSCSONY DSCSONY DSCkram_013SONY DSCSONY DSCSONY DSCSONY DSC