Eliška Perglerová

Přenášení zvyků / Transmission of habits / Taiwan 2012

IMG_2850Soubor „existenciálních“ objektů vyrobených pro usnadnění přežití v cizím prostředí. Lidé,
i když si samozřejmě nejdřív všímají odlišností, mají tendenci vyhledávat to, na co jsou zvyklí
(pití kávy z porcelánového hrnku, používání příboru, respektování soukromí a osobního
prostoru, řešení nemocí, atd.). Použila jsem vždy čínské předměty, abych z nich vytvořila
evropské, ale týkající se stejného tématu.

/

Series of “existential” objects made for easier survival in a foreign environment. People,
even though they observe differences first, tend to look for what they are used to (to drink
coffee from a porcelain cup, to use a fork and knife, to respect privacy and personal space,
to deal with disease, etc.). I always used Chinese objects, to transform them into European
ones on the same theme.

IMG_3557IMG_3842IMG_3554IMG_3537