Eliška Perglerová

CV

Eliška Perglerová (*1987, Praha)
Umělecká 1, Praha 7, 170 00
00420 732243867
pergeliska@yahoo.com
eliskaperglerova.cz

Vzdělání:

2008–2014 Akademie výtvarných umění v Praze
(škola J. Zeithammla, škola J. Příhody)
2012 Taipei National University of The Arts, Taiwan – stáž

Výběr z  výstav:

2011 Nejlevnější dům, instalace v Chrustenicích

2012 Rybník, instalace v Galerii Jaroslava Fragnera, Praha

2012 Essl Art Award, Futura, Praha

2013 Fronta, Galerie Jana Týrlich

2013 Strnutí, Kukačka, Ostrava

2013 Byt či nebyt, Galerie AVU, Praha

2014 Podklady stereotypu, NoD Mini, Praha

2014 Lucid Dreaming Therapy, Závod 01, Humpolec

2014 Diplomanti AVU, Veletržní palác, Praha

2014 Punk v české architektuře, Galerie Jaroslava Fragnera, Praha

2014 Sed. 1-10, Kukačka, Ostrava

2015 Skrz příznak k příčině, Galerie Lauby, Ostrava

2015 Beyond Architecture, Sochy v ulicích, Brno Art Open

2015 Jak nic nechtít, 4+4 dny v pohybu, Praha

2015 Města napětí, České Centrum , Brusel

2016 Formace, Industra, Brno

2016 Mediator, Chateau Mercier, Sierre

2017 Periferace, Galerie Makráč, Praha

2017 Galerie Jedna hodina, Piazzeta ND, Praha

2017 Nomádi, Depo 2015, Plzeň

2018 Je to daleko?, Salzamt, Linz

2019 Ředění soust, Gapma, Pardubice

/

Eliška Perglerová (*1987, Prague)
Umělecká 1, Prague 7, 170 00
00420 732243867
pergeliska@yahoo.com
www.eliskaperglerova.cz

Education:

2008–2014 Academy of Fine Arts in Prague, Czech republic
2012 Taipei National University of the Arts, Taiwan

Selected exhibitions:

2010 Museum of Dr. Aleš Hrdlička in Humpolec

2010 Chappel of Jewish cemetary in Telč

2011 Library of the Institute of Philosophy of the Academy of Sciences

2011 The Cheapest House, Instalation in Chrustenice

2012 Pond, Jaroslav Fragner Gallery, Prague

2013 Queue, Jana Tyrlich Gallery, Prague

2013 Essl Art Award, Futura Gallery, Prague

2013 Stasis, Kukačka festival, Ostrava

2013 Byt či nebyt, AVU Gallery, Prague

2014 Bases of stereotype, NoD Mini, Prague

2014 Lucid Dreaming Therapy, Závod 01, Humpolec

2014 Punk in Czech Architecture, Jaroslav Fragner Gallery, Prague

2014 Seat 1-10, Kukačka festival, Ostrava

2015 Skrz příznak k příčině, Lauby Gallery, Ostrava

2015 Beyond Architecture, Brno Art Open

2015 Not to Want Anything , 4+4 in Motion, Prague

2015 Stress of the City, Czech Center , Brussels

2016 Formations, Industra Gallery, Brno

2016 Mediator, Chateau Mercier, Sierre

2017 Peripheration, Makráč Gallery, Prague

2017 One Hour Gallery, Piazzeta of National Theatre, Prague

2017 Nomádi, Depo 2015, Pilsen

2018 Is it far?, Salzamt, Linz

2019 Ředění soust, Gampa, Pardubice