Eliška Perglerová

Periferace / Peripheration / 2017

P1140838

Periferace je porucha vnímání, kdy se vnímané podněty přesouvají na periferii našeho zájmu.
Vzniká díky přílišnému množství vjemů, informací a ruchů, které nás obklopují. Lidská
pozornost se stává cennou komoditou, o niž je třeba tvrdě bojovat, útočit na ni, neustále ji
znovu získávat. Není možné se v jeden moment koncentrovat na všechny vjemy se stejnou
intenzitou, náš mozek si podvědomě vybírá důležitější podněty. V periferním vidění se nám
pak mohou zjevovat mžitky, nejasné obrazy, nesmyslné věci.
Periferace – periferní animace – využívá tyto skuliny v naší pozornosti. Pohyb integrovaný do
instalace se zviditelní při kontinuálním průchodu chodbou po vyznačené dráze. Pozorovatel
může experimentovat s proměnnými veličinami (úhel pohledu, rychlost, trajektorie).

/

Peripheration is a perception disorder causing percepted impulses to shift to a periphery of our interest. It is caused by large amounts of sensations, informations and buzz surrounding us. Human attention becomes valued commodity, that requires to be fought for, attacked at and gained constantly.

Noone takes notice of anyone or anything, while doing other things, writting emails during a meeting, calling in a tram, texting in a train, watching tv during family lunch. Does our perspective widen? We register new informations, but can‘t give them the needed attention. Then we can feel things, in a peripheral sight, that might not exist at all. The more we see and know, the more impulses for peripheration we have, it works similarly as subconciousness or dreams.

I try to use these ruptures of attention for my Peripheration project – animation for peripheral vision. Images that emerge in peripheral sight, while not paying attention, during uneventful activity, walking the street, riding a bike, in a tram, in a bus, while doing nothing, staring infront of us, but sometimes seeing things sideways. Simple animation forms by phasing image and dividing it, like seeing a hare running through the lines of vineyard while driving a car. It creates a glimpse of a movement, the image rises up and disapperes, a stain on a wall becomes a figure or a face. Everything is visible only by a walkover, the passerby should only apprehend a glimpse, not being sure seeing anything at all.

P1140827P1140835Hoření uhlíku (kyslík žere uhlík) / Carbon burning (oxygen consumes carbon)

Galerie Makráč, ÚMCH, 2017

IMG_2777

IMG_2779Květina ve váze / Flower in a vase

Cesta Domů, 2017

IMG_2408

 

 

 

 

 

 

 

IMG_2412

 

 

 

 

 

 

 

IMG_2416

 

 

 

 

 

 

 

IMG_2422

 

 

 

 

 

 

 

Stín / Shadow

Valeč, 2017