Eliška Perglerová

Nejlevnější dům / The Cheapest house / 2011 (s/with Nikola Klinger)

nejlevnejšidum 1nejlevnějsidum2Instalace v satelitním městečku v Chrustenicích u Prahy inspirovaná stavebními prvky
okolní zástavby. Všechny domy jsme nejdřív nakreslili, vybrali nejzajímavější část a její
maketu vyrobili z kartonu. Během jednoho odpoledne pak vznikla koláž těchto prvků
navěšených na dřevené konstrukci podobně eklektickým způsobem, jakým vznikají skutečné
domy tohoto typu. Papír vlivem povětrnosti postupně odpadal a odhalila se klec domu,
podobně jako opadá původní nadšení majitelé domků, kteří utíkají většinou kvůli
nedostatečné vybavenosti službami a absenci sousedských vztahů zpět do města.

/

Installation in the satellite town of Chrustenice, near Prague, inspired by constructional
elements of neighbouring built-up areas. We did sketches of all houses first, chose the most
interesting parts and made a paper copy. During one afternoon a collage of these elements
of wooden construction was created in a similar manner to houses built nearby. Due
to weather conditions, the paper subsequently collapsed and the framework of the house
appeared, the same way the original enthusiasm of house owners fades and they often
return to the city, because of a lack of services and the absence of neighbours and
a community.

dummodeldum model1